Algemene voorwaarden en privacy policy

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven), een Naamloze venootschap met maatschappelijke zetel te Bondgenotenlaan 169 te 3000 LEUVEN, BTW BE 0424.280.473, RPR Leuven, (hierna 'verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) niet. Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via telefoon +32 (16)22 90 06 of e-mail: info@domomeubelen.be .

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven). Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Bij het doorbladeren van onze website, kan u aan de hand van op de ‘Koop nu’ button en het doorklikken op de ‘Voeg toe aan winkelmandje’ te klikken goederen toevoegen aan uw winkelwagen. Eenmaal u op de Winkelwagen klikt, kan u verder gaan met shoppen of kan u uw bestelling plaatsen. Bij het plaatsen van uw bestelling, vragen wij al uw gegevens en of u al dan niet wenst dat de goederen aan huis dienen geleverd te worden. Van zodra deze gegevens zijn aangemaakt hebt u de mogelijkheid om de betaling uit te voeren. Bij een afhaling kan u doormiddel van een voorschot werken, dat u kan betalen per overschrijving, Bancontact, Maestro, ING Homepay, KBC online, Belfius Direct Net, Paypal, Visa, Mastercard en American Express. Het resterende saldo kan u dan betalen aan ons toonbank alvorens de goederen op te halen. Indien u echter kiest voor een levering aan huis vragen we deze volledig af te rekenen. Ook hierbij hebt u de mogelijkheid om te betalen per overschrijving, Bancontact, Maestro, ING Homepay, KBC online, Belfius Direct Net, Paypal, Visa, Mastercard en American Express, voordat de goederen bij u thuis worden geleverd.

Van zodra u de bestelling hebt bevestigd ontvangt u automatisch een mail in uw mailbox met het overzicht van uw bestelling. Afhankelijk dat de goederen op voorraad zijn, kunnen deze geleverd of afgehaald worden na betaling. Over een eventuele besteltermijn bij onze verschillende leveranciers ontvangt u meer informatie via mail of telefonisch, u kan deze informatie ook terugvinden op onze website bij het desbetreffende product.

Voor de verdere afhandeling van uw bestelling, neemt één van onze medewerkers contact met u op via mail of telefonisch.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

De artikelen die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door de verkoper.

Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Éénmaal u op de ‘Bestel en betaal’-knop drukt van het tabblad ‘3 Bestellingsoverzicht’ zal u indien u kiest voor een onmiddellijke betaling via één van onze betaalmogelijkheden (overschrijving, Bancontact, Maestro, ING Homepay, KBC online, Belfius Direct Net, Paypal, Visa, Mastercard en American Express) de opdracht krijgen de betaling uit te voeren. Zodra de betaling werd uitgevoerd zal u automatisch een email ontvangen met de bevestiging van uw bestelling.

Op de eerstvolgende werkdag zal u van één van onze medewerkers een bevestigingsmail ontvangen, met de bevestigende bestelbon alsook de extra informatie betreft de eventuele afhaling of levering.

De leveringtermijn is afhankelijk van artikel tot artikel, we trachten zo goed als mogelijk de levertermijn bij het artikel bij te melden. Indien de goederen op voorraad zijn en de betaling ontvangen is trachten we bij levering, de levering tussen de 2 en de 15 werkdagen te leveren. Indien we de goederen dienen te bestellen, zijn we afhankelijk van de levertermijnen van onze verschillende leverancier. Van zodra de goederen zijn toegekomen nemen we zo snel als mogelijk contact op voor de afhaling of levering te kunnen regelen. Deze verwittigen kan gebeuren via mail, telefoon en/of sms. Eventuele leveringskosten zijn afhankelijk van artikel tot artikel, de kosten hiervan worden automatisch berekent net voor de afhandeling van de bestelling.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in gans Europa.

De levering gebeurt door onze eigen transportafdeling of door een (externe) expressdienst.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, afhankelijk of de goederen al dan niet op voorraad zijn.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant worden gemeld aan Domo Meubelen & Deco. Wij raden aan dit via telefoon (+32(16)22 90 06) of e-mail ( info@domomeubelen.be )te doen.Daarnaast raden wij aan foto’s van het gebrek door te sturen naar ons email adres: info@domomeubelen.be . Wij raden aan dit zo snel mogelijk na vaststelling van het gebrek te doen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven).

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven).

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven), Bondgenotenlaan 169, 3000 LEUVEN, telefoonnummer +32 (16)22 90 06, faxnummer: +32 (16)29 18 75, info@domomeubelen.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping op volgende webpagina ( https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulierherroeping.pdf ), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven), Bondgenotenlaan 169, 3000 LEUVEN. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien de goederen via een pakketdienst teruggestuurd worden, wordt de kost geraamd op 10 Euro

Indien de goederen te groot of te zwaar zijn om te versturen via pakketdienst, waardoor zij door onze eigen ophaaldienst opgehaald dienen te worden, zal de kost worden berekend aan het tarief van 1 Euro per kilometer, te rekenen van het initiële leveradres tot het adres van NV Fito Leuven, Bondgenotenlaan 169, 3000 Leuven, België). Bij de berekening van de kost wordt gebruikt gemaakt van de website van Google Maps. De goederen zullen door onze eigen ophaaldienst opgehaald worden, indien dit vereist is.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (door montage), behoudt Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij raden de klant aan, indien redelijkerwijs mogelijk, enkel artikelen terug te sturen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie van 2 jaar geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven). Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

De garantie is evenmin van toepassing op:

a. Gebreken die de consument kende of had moeten kennen op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

b.Goederen die op een normale wijze versleten zijn (die dus de kwaliteit en prestaties hebben geboden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed).

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (16)22 90 06, via e-mail op info@domomeubelen.be of per post op het volgende adres Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven), Bondgenotenlaan 169, 3000 LEUVEN. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Verkiest u het ODR-platform te gebruiken, ga naar deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om onlinewinkelen veiliger en eerlijker te maken door toegang te bieden tot goede instrumenten voor geschillenbeslechting. Alle onlinedetailhandelaars en -ondernemers in de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen zijn verplicht te voorzien in een gemakkelijk toegankelijke link met het ODR-platform en een e-mailadres waarop het ODR-platform u kan bereiken (artikel 14 van Verordening (EU) nr. 5024/2013 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426859531321&uri=CELEX:32013R0524 )

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven (indien u dit hebt aangegeven bij het invoegen van uw gegevens).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven), Bondgenotenlaan 169 te 3000 LEUVEN, info@domomeubelen.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven), Bondgenotenlaan 169 te 3000 LEUVEN, info@domomeubelen.be Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 (16)22 90 06.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Onze website maakt eenderzijds gebruik van ‘First party cookies’ dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

En anderzijds van ‘Third Party cookies’ dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Domo Meubelen & deco (NV Fito Leuven) om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking an zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Domo Meubelen & deco (NV Fito Leuven).

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Artikel 17: UNIZO e-commerce label

Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven) heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce .

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Domo Meubelen & Deco (NV Fito Leuven), Bondgenotenlaan 169 te 3000 Leuven, Telefoon: +32(16)22 90 06, Fax +32(16)29 18 75, E-mail: info@domomeubelen.be :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.